...
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Nedir?

Serbest bölgeler dahil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olan, en az 3 yıldır faaliyette bulunan, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterliliği bulunan, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip firmalara gümrük işlemlerinde kolaylık ve ayrıcalık sağlayan uluslararası bir statüdür.

...
YYS Sahibi Olmak İçin Gereken Genel Şartlar

Serbest Bölgeler dahil en az 3 yıl süredir faaliyet gösteren firmaların, gümrük yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getirmesi,

...
YYS Başvurusunun Temel Koşulları Nelerdir?

"Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası" başvurusu için aranan güvenilirlik koşulları aşağıda yer almaktadır.

...
YYS Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Bu belge, başvuru sahibinin YYS sertifikası için gereken bilgileri sağlamasını sağlar. Sorular genellikle başvuru sahibinin iş faaliyetleri, güvenlik önlemleri ve ilgili taahhütler hakkındadır.

...
YYS Kapsamındaki Kolaylaştırmalar Nelerdir?

YYS Belgesi gümrük ve dış ticaret işlemlerinde çeşitli kolaylık ve ayrıcalıklar sunan uygulamalar sağlamaktadır

...
İhracatta Yerinde Gümrükleme Nedir?

İhracatta yerinde gümrükleme izni olan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerine, talep olmadan, kendi eşyalarıyla sınırlı olarak, transit rejimine tabi eşyayı hareket gümrük idaresine sunmadan.

...
İthalatta Yerinde Gümrükleme Nedir?

İthalat işlemlerinde, eşyanın doğrudan ithalat gümrük idaresine getirilmeden, firma tarafından belirlenen tesislere sevki veya izinli alıcının tesislerinde basitleştirilmiş usul çerçevesinde gerçekleştirilmesi yöntemi bulunmaktadır.

...
İzinli Alıcı Nedir?

İzinli Alıcı Yetkisi ile, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, ek koşulları sağladıklarında, eşyayı varış gümrük müdürlüğüne sunmadan kendi tesislerinde veya ithalatta yerinde gümrükleme..