Değerlendirme

Firmanız en az 3 yıldır faaliyette mi ?

Kullandığınız gümrük, dış ticaret, lojistik ve muhasebe programınızda kayıt sisteminiz takip edilebilir mi? (Örn. PO numarası ile izlenebilirlik)

Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde on ve fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarınızın Adli Sicil Belgelerinde ‘’Arşiv kaydı yoktur ‘’ ibaresi var mı?

SGK Borcunuz var mı?

Vergi Borcunuz var mı?

Son 3 yılı olumlu sonuca bağlanmış Yeminli Mali Müşavir raporunuz var mı?

Geriye dönük 3 yıl içerisinde ciddi ve yüksek oranda gümrük ihlaliniz var mıdır?

ISO 9001 sertifikanız var mı?

ISO 27001 sertifikanız var mı?

Geriye dönük 1 yıl içerisinde en az 100 Adet beyan (ithalat,ihracat,antrepo,transit) kapsamında işlem yapıldı mı?

Firmanıza ait binalar, sevkiyat sahaları ve kargo bölümleri izinsiz giriş ve sızmaları önleyecek nitelikte midir?

Geriye dönük 1 yıl içerisinde aşağıdaki şartlardan hangisini sağlıyorsunuz?