Etik Değerlerimiz

Şirketimiz tüm çalışmalarında etik ilkelere bağlılığı ön koşul sayar ve kurumsal kültürünün temel taşlarından biri olarak görür.

Şirketin; çalışanlar, ortaklar, tedarikçiler, müşteriler, diğer menfaat sahipleri ve kamuoyu ile ilişkilerinde dürüstlük, gizlilik, güven, sorumluluk bilinci ve haklara saygı esastır.

SMART INSPECTOR Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri dahil olmak üzere, tüm çalışanlarının görevlerini yerine getirirken şirket etik ilkelerine uymaları beklenir.