Denetim

“Bir denetimden fazlası” mottosuyla uygulamaya aldığımız puanlama sistemi ile gerçekleştirilen firmalar için bir “Sonradan Kontrol İnceleme Programı”dır. Bu program vasıtasıyla tüm işlem görmüş beyannamelerinizin gümrük ve dış ticaret mevzuatına uyumunu belirli matrisler kullanarak denetleriz. Çıktılarını analiz eder, riskleri belirler ve düzeltici eylem planları sunarız.

Smart Inspector programı ile neleri kontrol ediyoruz?

 • Gümrük Kıymeti
 • Miktar
 • Tarife
 • Menşe
 • Rejim
 • STA Uygulamaları
 • Dolaşım Belgeleri ve Menşe Belgeleri Kontrolü
 • Ticaret Politikası Önlemlerine Uygunluk
 • Vergilendirme- KDV Oranları Kontrolü
 • GTİP kontrolü
 • Dâhilde İşleme, Geçici İthalat, Hariçte İşleme ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimleri İzin Belgeleri
 • Gümrük Vergi Oranları
 • Rejimler ve Rejim Kurallarına Uygunluk
 • Teslim Şekilleri
 • Ödeme Şekilleri
 • Yurt Dışı Firmaları ile Herhangi Bir İlişkinin Varlığının Olup Olmadığı
 • Sevk ve Ticaret Ülkesi
 • İşlemin Niteliği Kodu
 • Şartlı Muafiyet Rejimlerine Ait Teminat İncelemesi
 • Royalti-Lisans ve Transfer Fiyatlandırması Uygulamaları
 • Damga Vergisine Konu İşlemler
 • Demuraj Ödemeleri
 • Antrepo, (Üçüncü Kişilere Yapılan Transferler)
 • İthalata İlişkin Vergilendirme Uyum Kontrolü
 • Beyanname ve Eki Belgelerin Uyumluluğu
 • Fon Ödemeleri
 • ÖTV-KDV İncelemesi
 • TAREKS Uygulamaları
 • İGV, EMY, Anti Damping, Sübvansiyona Karşı Vergi Yönünden Menşe İncelemesi

Muhasebe kontrolleri

 • Her bir yurtdışı satıcıya ilişkin olarak 320 cari hesap detayları
 • Yedili gider hesaplarının muavinleri
 • Gelir idaresine verilen KDV  2 Numaralı Beyannameler
 • Royalti-Lisans, Marka Royaltisi, Hasılattan Pay Verme, Mark-Up ödemesi
 • Hızlı Kargo ile gelen eşya
 • Yurt dışı firmalar ile yapılan ticari bir faaliyete ilişkin sözleşmeler
 • Beyannameler ve tam takım ekleri
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi Transfer Fiyatlandırması Raporu
 • Mizan, 102 Bankalar 120, 150, 151, 152,   153, 157 ve 159 hesapları,
 • Ba-Bs Formları
 • Debit Note ve Credit Note
 • Yurt dışı demuraj ödemeleri
 • Damga Vergisi Defteri
 • İthalat işlemleri ile ilgili yurt dışı satın alma komisyonun, kalıp ücreti, ithal eşyası üretilirken mühendislik hizmet vs. bir ücretin yurt dışı ödemeleri

Diğer Kontrol Başlıkları

 • Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP)
 • Hızlı Kargoda Numune alımı

Yukarıda sayılan kontrol başlıklarının puanlanması neticesinde firmanızın risk seviyenizi belirliyoruz.

Bilindiği üzere, firmaların gümrüklerdeki muayene ve denetimlere alternatif olarak Ticaret Müfettişleri tarafından bilgi, belge ve defterler üzerinden firma adresinde denetlenmesine “Sonradan Kontrol” denilmektedir. Bu denetimlerin planlı ya da plansız olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleştirilmesi olasıdır. Firmaların sonradan kontrole hazır olması varsa eksikliklerin giderilmesi ve çözüm önerilerinin sunulması, “sürdürülebilirlik” açısından önem arz etmektedir. Firmanızın gümrük ve dış ticaret süreçlerindeki uyumunu sağlamak ve Ticaret Müfettişleri tarafından yapılması olası sonradan kontrollere hazırlık için periyodik olarak sonradan kontrol hizmeti sunarız. Süreçlerinizi tekrar değerlendirir, düzeltici eylem planları sunar ve sürekli gelişimi destekleriz.