Danışmanlık

Gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, ticari kayıtlarını genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutan, mali yeterliliği bulunan ve belli bir dış ticaret performansına sahip firmalara tanınan bir yetkidir. Firmamız, OKS Belgesi alım sürecine başlamadan önce Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği’ne sunulan dosyanın uygunluğunun ön incelemesini yaparak, sorunsuz bir belge alım süreci sağlar.

Kapasite raporuna sahip imalatçı firmaların; en az 3 yıldır faaliyette olan, belli bir dış ticaret performansına sahip ve gümrük yükümlülüklerini yerine getiren firmalara, denizyolu veya havayolu ile gelen belirli eşyaların gümrüğe gelmesinden önce ithalat beyannamesinin düzenlenerek vergilerinin ödenmesini sağlayan yetkidir. Firmamız, VÖG yetkisi alım sürecine başlamadan önce Bölge Müdürlüğü’ne sunulan dosyanın uygunluğunun ön incelemesini yaparak, sorunsuz bir yetki alım süreci sağlar.

Gümrük yükümlülüğü gerektiren veya gerektirebilecek birden fazla işlem için YYS ve OKS sahibi firmaların talebi üzerine, her bir işlem için ayrı ayrı teminat verilmesi yerine tüm işlemleri kapsayacak bir teminat türüdür. Götürü teminat yetkisi yıllık olarak verilmekte olup, firmamız; yetkinin alınması ve revize sürecinde gerekli ön hazırlıkları yaparak, sorunsuz bir süreç yaşamanıza yardımcı olur.

Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı talebi üzerine Bölge Müdürlüklerince verilen; veriliş tarihinden itibaren altı yıl geçerli olan idari karardır. Firmamız, Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurularında gerekli olan evrakların eksiksiz hazırlanması, bölge müdürlüğüne elektronik ortam başvurunun yapılması ve başvurunun bölge müdürlüğündeki takibinin sağlanması konusunda danışmanlık vermektedir.