...
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü belgesi, gümrük ve dış ticaret faaliyetlerinde zaman ve maliyet avantajı sağlayan uluslararası alanda geçerliliği bulunan bir belgedir.

...
Denetim

“Bir denetimden fazlası” mottosuyla uygulamaya aldığımız puanlama sistemi ile gerçekleştirilen firmalar için bir “Sonradan Kontrol İnceleme Programı”dır. Bu program vasıtasıyla tüm işlem görmüş beyannamelerinizin gümrük ve dış ticaret mevzuatına uyumunu belirli matrisler kullanarak denetleriz.

...
Danışmanlık

Gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, ticari kayıtlarını genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutan

...
Tedarik Zinciri Çözümleri

Gümrük ve dış ticaret mevzuatı hakkında danışmanlık hizmeti sunarız. İşletmenizin mevzuata uyumunu sağlamak, sorunları çözmek ve en iyi uygulamaları takip etmek için uzman ekibimizle birlikte çalışırız.