Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü (YYS) belgesi, gümrük ve dış ticaret faaliyetlerinde zaman ve maliyet avantajı sağlayan, karşılıklı anlaşma sağlanması halinde uluslararası alanda geçerliliği bulunan bir belgedir. Firmamız, YYS belgesi alım sürecine başlamadan önce, mevcut süreçlerinizin uygunluğunu değerlendirir; SWOT analizi yapar ve eksiklikleri belirler. Uzman ekibimizle birlikte ihtiyaçlarınıza uygun olarak başvuru sürecini yönetir ve statü belgesinin alınmasını destekleriz.

YYS belgesi sahibi firmaların 5 yıllık periyotlarda YYS belgelerini güncellemeleri gerekmektedir. Bu süreçte tıpkı ilk başvuru esnasında olduğu gibi tüm belge ve süreçlerin yeniden bakanlığa sunulması gerekmektedir. Firmamız ön izlemede başvuru evraklarının uygunluğunu, yerinde izleme sürecinde ise Ek-2 soru formu ve prosedürlerini kontrol eder. Akabinde saha denetimini kapsamında varsa eksikliklerin giderilmesini sağlayarak YYS belgesinin sunduğu avantajları sürdürülebilir kılarız.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği (GİKY) kapsamında her yıl düzenlenmesi gereken, firma adına tescil edilmiş beyannamelerin en az %5’nin (50 adetten az olmamak koşuluyla) incelenmesinin zorunlu kılındığı bir denetim raporudur. İşletmenizin gümrük ve dış ticaret süreçlerini Ticaret Bakanlığınca yayımlanmış olan EK-22A/B raporu konu başlıkları baz alınarak objektif bir şekilde değerlendirilir. Deneyimli ekibimiz, mevzuata uyum, belge eksiklikleri, prosedürler ve gümrük beyannamelerinin doğruluğu gibi konularda geniş kapsamlı bir analiz yapar ve öneriler sunar.

Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra kayıt ve belgeler üzerinden sipariş ve stokların eşya hareketlerini denetlemek için uzmanlaşmış bir ekibe sahibiz. Gümrük kayıtları ve beyannamede ekli belgeleri kontrol eder, sipariş aşamasındaki stok kayıtları ile doğruluğu teyit eder ve eşya hareketlerindeki riskleri belirleriz.

Tesisinizin fiziksel yapısının, güvenlik önlemlerinin ve gümrük işlemlerinin YYS gerekliliklerine uygun olduğunu teyit etmek için gerçekleştirilen bir denetleme sürecidir. Kontrol sırasında, güvenlik sistemleriniz, erişim kontrolleriniz, mal kabul ve sevkiyat süreçleriniz, envanter yönetimi ve diğer ilgili alanlar gözden geçirilir.

Bu kontrol, tesisinizin YYS sertifikasını almak veya mevcut sertifikasını yenilemek için önemlidir. Fiziksel kontrol, Ticaret Bakanlığı müfettişlerince gerçekleştirilmektedir. Müfettişler tesisinizi ziyaret edecek ve YYS standartlarına uygunluğunuzu değerlendireceklerdir. Kontrol öncesinde, alanında uzman denetçilerimiz tesisinizin YYS standartlarına uyumunu dijital ortama taşıdığımız yazılımla yerinde denetler ve denetim sonuçlarını anında raporlarız. Saha denetimi sonucunda tesisinizin fiziksel altyapısı ve güvenlik önlemleriyle ilgili olarak gereken düzenlemeleri yapmanız için düzeltici eylem planları sunarız.

YYS belgesinin sürdürülebilir olması için YYS edinimi esnasında sağlanan asgari teknik ve fiziksel standartların devamlılığı ile Ticaret Bakanlığı’na sunulan prosedürlerdeki işlem ve iş akışlarının devamlılığı gerekmektedir. Şirket organizasyon yapısında değişiklik olması, yeni tesis eklenmesi veya şirketin iş yapış süreçlerini etkileyecek vb. durumların Bakanlığa bildirilmemesi durumunda belgenin askıya alınması hatta iptalinin söz konusu olduğu bilinmelidir. YYS danışmanlık hizmetimizin kapsamı; YYS belgesinin sürdürülebilir kılınması için destek olunması beklenen tüm danışmanlık başlıklarını da içine almaktadır.  Alanında uzman ekibimiz ile firmanıza destek vererek, konu değişikliklerin Bakanlığa bildirilmesini ve belge kullanımının devamlılığını sağlayarak, YYS belgesinin sunduğu avantajları sürdürülebilir kılarız.