Tedarik Zinciri Çözümleri

Menşe Mühendisliğine kısaca değinmek gerekirse; bir ürünün, üretiminde kullanılan girdilerin menşe statülerinin söz konusu ürünün menşe kuralında belirtilen şartlarla uyumlaştırılarak bu ürünün ithal ülkesinde tercihli menşe statüsünde işlem görmesini sağlamak üzere imalat sürecinin yeniden planlanmasıdır. SMART INSPECTOR Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. olarak; İhracatını yaptığınız ürünlerin alıcı ülkede tercihli yani indirimli vergi ile ithal edilmesi için üretim proseslerinin yeniden dizayn edilmesi sağlamak suretiyle rekabet gücünüzün artmasını sağlarız.

İthal ve ihraç ettiğiniz ürünlerin GTİP’lerinin belirlenmesi dış ticaret operasyon süreçlerinden eşyanın maliyetine kadar birçok konuda önemli etkilere sahiptir. Eşyaların GTİP numaralarının doğru belirlenmesi önem arz etmektedir. Bununla birlikte eşyanın temel işlevini değiştirmeksizin üretim sürecinin yeniden tasarlanması suretiyle daha düşük vergiye tabi GTİP’te sınıflandırılması için gerekli çalışmalar yapıyoruz.

Kullandığımız Thomson Reuters programı sayesinde 190’dan fazla ülkenin gümrük ve vergi mevzuatını inceleyerek sadece yurtiçi değil aynı zamanda yurtdışı gümrük işlemleriniz içinde danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Damping, bir malın normal değerinin altında, diğer bir ifadeyle, ihracatçı ülkenin iç piyasa fiyatlarının altında bir fiyatla Türkiye’ye ihraç edilmesidir. Sübvansiyon, bir ürün için menşe veya ihracatçı ülkenin fayda sağlayan, doğrudan veya dolaylı mali katkısını veya herhangi bir gelir veya fiyat desteğini ifade eder. Damping/sübvansiyon soruşturması ise İthal edilen ürünlerin yurtiçinde yerli üretim dalını temsil etme yeterliliğine sahip yerli üretici firmalar tarafından ithal edilen ürünlere dampinge karşı vergi konulması için İthalat Genel Müdürlüğüne gerekli başvuru dosyalarını hazırlayarak vermesidir. Bu aşamada SMART INSPECTOR Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. olarak damping soruşturması için gerekli ön hazırlık çalışmalarını yapıyoruz.