A.TR Dolaşım Belgelerine Islak İmza Tatbik Edilmesi hakkında AB Komisyonu Tarafından Yazı Yayımlandı.

AB Komisyonu tarafından yayımlanan bilgilendirme notuna göre AB Gümrük idareleri Türkiye tarafından elektronik olarak düzenlenmiş ve QR kod taşıyan A.TR'leri   8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren kabul edecek. Islak imza şartı aranmayacak.

 

Bilindiği üzere, “01.05.2024 tarihinden itibaren MEDOS (Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi) üzerinden elektronik ortamda düzenlenmiş A.TR dolaşım belgelerinin, salgın kapsamında alınan önlemlerin yürürlükten kalkması nedeniyle ıslak imzalı olmadığı sürece kabul edilmeyeceği bu tarih itibariyle Medos’ta düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin 12 no.lu gümrük vizesi hanesinin gümrük memurlarınca ıslak imza tatbik edilmesi gerektiği” duyurulmuştu. Yeni yazı ile birlikte bu zorunluluk ortadan kalkmış olup, MEDOS üzerinden onaylanan A.TR dolaşım belgeleri 08.07.2024 tarihi itibariyle AB’de kabul edilecektir.