Fazla Ödenen TEV’in (Telafi edici vergi) İadesi hakkında Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce 10.06.2024 / 97568148 sayı-tarihli tasarruflu yazı yayımlandı.

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 211. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, fazla ödenen telafi edici verginin (TEV) iadesiyle ilgili Gümrük idarelerinde uygulamada yeknesaklık amacıyla düzenleme yapılmıştır. Tasarruflu yazıya göre, fazla ödenen telafi edici verginin iadesi için 3 yıllık zamanaşımı süresi ihracat beyannamesinin tescil tarihi itibariyle başlayacağı belirlenmiştir. İlgili düzenlemeye göre, fazla ödenen telafi edici verginin iadesi için ihracat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekmektedir.